Ooit, heel lang geleden zijn we begonnen met vier windstreken, noord, oost, zuid en west. Dat bleek niet precies genoeg te zijn voor bijvoorbeeld schepen. Dus werden er windrichting tussenin bedacht. En omdat iemand vond dat noord en zuid de belangrijkste windrichten waren, kwamen die steeds vooraan te staan. Dus dan kreeg je noordoost, noordwest, zuidoost en zuidwest.

Acht windrichtingen bleek ook niet genoeg. Dus er kwamen weer windrichtingen tussenin. Tussen noord en noordoost kwam noordnoordoost en tussen noordoost en oost kwam oostnoordoost enzovoort. In het plaatje hieronder staan de afkortingen. Toen 16 windstreken ook niet genoeg bleek, hebben ze er nog zestien bij verzonnen, maar die worden bijna niet meer gebruikt, want al snel gingen we over op een verdeling in 360 graden en die verdeling wordt nog steeds gebruikt.