Net als veel sporten heeft ook Scouting een eigen jargon. Maar waar voetbaltermen regelmatig op TV voorbij komen, geldt dat voor Scoutingvaktaal natuurlijk niet. Daarom hebben we hieronder een aantal Scoutingbegrippen voor je op een rijtje gezet. Natuurlijk weten we dat de lijst nog niet compleet is, maar het is in ieder geval een begin. Als we nog eens heel veel tijd over hebben, zullen we misschien nog eens een poging doe om een completere lijst te maken.

Afdeling Een groep sherpa's of rowans heet een afdeling. De Radboud heeft een Sherpa-Afdeling (SA521) en een Rowan-Afdeling (RA159).

BambiliĆ« Het kabouterland dat de rode draad vormt bij de speltak kabouters. Ieder plaatsje in BambiliĆ« heeft zijn eigen kwaliteiten of eigenaardigheden.

Bizons Bizons zijn vrijwilligers bij de Radboud (sommigen hebben een vaste taak, anderen incidenteel) die eens in de maand zelf ook nog eens een echte Scoutingactiviteit willen doen.

Das Alle Scoutingleden dragen een Scoutingdas om hun nek. Elke Scoutinggroep heeft een eigen das. Wij dragen de tartan (Schotse ruit) Royal Stewart.

Expeditie Het zomerkamp van de sherpa's en de rowans heet expeditie en vindt vaak in het buitenland plaats. Een expeditie duurt vaak langer dan het zomerkamp. Je kunt op de site ook een artikeltje over de expeditie vinden.

Hopman De teamleider bij de verkenners.

Hudo Zo heet het primitieve toilet als je in het bos kampeert. De meeste taalkundigen denken dat het afkomstig is uit het Urdu, een taal die in india gesproken wordt. Het woord howdah betekent daar overdekt olifantsgestoelte. Anderen zeggen dat het een afkorting is van "Houdt Uw Darmen Open" en weer anderen zijn ervan overtuigd dat het woord komt van hurkdoos.

Kolonie Alle bevers van onze groep vormen samen een kolonie.

Leidingteam Elke speltak (leeftijdsgroep) heeft een eigen leidingteam (soms wordt ook stafteam gebruikt). Aan het hoofd van een leidingteam staat een teamleider. Bij de rowans en de sherpa's is dit meestal een duo begeleiders zonder teamleider.

Nest Een nest is een subgroepje bij de welpen. Aangezien de term welp van de wolven komt, komt de term nest ook van een nest wolven. Nesten worden zo ingedeeld dat er zowel jongste als oudste welpen in zitten. De oudste welpen krijgen binnen het nest wat meer verantwoordelijkheid.

Opkomst Een opkomst is een Scoutingbijeenkomst. Technisch gezien is een Scoutingweekend of -kamp ook een opkomst, maar in de praktijk wordt het woord opkomst vooral voor de kortere wekelijkse bijeenkomsten gebruikt.  Elke zaterdag hebben de bevers van twee tot vier opkomst.

Patrouille Een subgroepje bij de verkenners. In een Patrouille zitten zowel jongere als oudere verkenners, waarbij de oudere verkenners, de PL (Patrouilleleider) en APL (Assistent-Patrouilleleider), het meeste verantwoordelijkheid dragen. Bij Scouting Nederland wordt nu over een ploeg gesproken.

Raad En vergadering heet bij Scouting een Raad. De Groepsraad is bijvoorbeeld de vergadering van alle vrijwilligers en de oudervertegenwoordigers. De TL-raad is de vergadering van de teamleiders en het groepsbestuur. En de PL-raad is de vergadering van de Patrouilleleiders met de verkennerleiding.

Ronde Een subgroepje bij de gidsen. In een Ronde zitten zowel jongere als oudere gidsen, waarbij de oudere gidsen, de Rondeleidster en Assistent-Rondeleidster, het meeste verantwoordelijkheid dragen. Bij Scouting Nederland wordt nu over een ploeg gesproken.

Scoutfit Een samentrekking van Scouting en Outfit. De blouse die bij Scoutingopkomsten wordt gedragen. Bij de Radboud zeggen we meestal uniform.

Speltak Een speltak is een leeftijdsgroep en die zijn bij onze scoutinggroep vaak ook nog eens per geslacht verdeeld. De bevers (5-7 jaar) zijn onze jongsten. Daarna kom je bij de kabouters (meisjes 7-11 jaar) of welpen (jongens 7-11 jaar), vervolgens bij de gidsen (meiden 11-15 jaar) of de verkenners (jongens 11-15 jaar) en dan bij de sherpa's (meiden 15-18 jaar) of de rowans (jongens 15-18 jaar). Bij de stam (18-23 jaar) en de bizons (23+) wordt weer gemengd gedraaid.

Stam Na de rowans en de sherpa's kun je nog terecht bij de stam. De leden van de stam zijn 18 tot 23 jaar oud en verantwoordelijk voor hun eigen programma.

Volkje Een volkje is een subgroepje bij de kabouters. De groepjes worden zo ingedeeld dat er zowel jongste als oudste kabouters in zitten. De namen van de volkjes komen van plaatsen in het fictieve kabouterland BambiliĆ«.

Weekend Als er bij de Radboud over een weekend gesproken wordt, hebben we het over een Scoutingweekend of weekendkamp. Een weekend valt altijd in het weekend. Op deze site staat ook een artikeltje over het Scoutingweekend.

Wolkje Een wolkje is een subgroepje bij de bevers. Vaste subgroepjes kunnen handig zijn bij het indelen van van de bevers voor een spel en bevorderen samenwerking.