Na een kort ziekbed is op 26 september Fons Captijn overleden. Fons was onze vertrouwenspersoon en bestuurslid van de Stichting Jeugdraad Santpoort, de beheersstichting van onze Blokhut.

Fons was net pastor in Santpoort toen hij werd uitgenodigd bij de Radboudgroep: of hij wilde spreken op de installatie van de welpen. Het zou zijn eerste kennismaking met Scouting worden. Eenmaal aanwezig maakte vooral de belofte indruk. En met name de laatste zin: 'Jullie kunnen op me rekenen'.

Sinds toen is de band tussen Fons en de Radboud alleen maar sterker geworden. Fons werd op den duur vertrouwenspersoon en bestuurslid van de Stichting Jeugdraad Santpoort, onze beheersstichting. Hij vergaderde maandelijks mee met het bestuur van de Radboudgroep. Ook na zijn afscheid als pastor bleef hij op deze manier betrokken bij de Radboud. Ook 'het praatje' bij het vertrek op zomerkamp en zijn bezoekjes aan de kamplocaties zullen we missen.

We konden op hem rekenen.

Onze gedachten zijn bij zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen alle sterkte toe in deze moeilijke tijd.