Tot 2011 was het Radboudarchief met een net woord decentraal. En daar bedoelen we mee dat de stukken bij verschillende mensen op zolder en in de kast lagen, zoals bij de meeste Scoutinggroepen het geval is. In 2011 is het Radboudarchief opgericht en zij willen al die stukken op een plek gaan verzamelen. En hoewel ze al tien jaar bezig zijn, komen er nog regelmatig "nieuwe" stukken bovendrijven.

En dan gaat het vooral om dingen als logboeken, foto's, notulen, groepsblaadjes, kampprogramma's en andere documenten die helpen om een beeld van de St Radboudgroep en St Imeldagroep (voormalige meisjesgroep) in een bepaalde tijd te schetsen.

Doel: het verkrijgen en beheren van alle materialen die een beeld vormen van de St. Radboudgroep en St. Imeldagroep vanaf de oprichting in 1945 tot heden.

Het is de bedoeling dat het Radboudarchief uiteindelijk een plekje zal krijgen in het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Daarom is er al meteen samenwerking gezocht, zodat alles volgens de richtlijnen van het Noord-Hollands Archief gearchiveerd wordt en er geen dubbel werk gedaan hoeft te worden.

Heeft u oude foto’s, logboeken, programma’s of andere zaken betreffende de St. Radboudgroep, de St. Imelda groep (kabouters en gidsengroep, medio 1975 gefuseerd met de St. Radboudgroep), de Stichting Jeugdraad Santpoort of hun rechtmatige voorgangers? De archivarissen Gerard Blom en Peter de Brouwer zijn er zeker in geïnteresseerd.

U kunt contact opnemen via archief@scouting-radboud.nl