In het kader van even kennismaken plaatsen we en paar keer in het jaar een kort stukje over een van onze vrijwilligers. Deze keer hebben we groepspenningmeester Sigrid Groenendijk bereid gevonden om  een paar vragen te beantwoorden.

Als we vragen hoe de scoutingcarrière van Sigrid eruit heeft gezien, antwoordt ze dat ze is begonnen als kabouter in het jeugdhuis naast de kerk. Vroeger hadden de jongens opkomsten in de blokhut en de meisjes in het jeugdhuis naast de Naaldkerk. Dat is waar nu de burgemeester woont. Na de kabouters kwamen voor Sigrid de gidsen, sherpa's. stam, beverleiding, kabouterleiding, bizons, het klusteam en nu penningmeester in het bestuur. Naast dat ze baas over de centen is, zit ze bepaald niet stil. Zo zorgt ze er bijvoorbeeld voor dat de boodschappen gedaan worden. En dit jaar zit ze weer eens in de organisatie van Radbouddag. Dat is een superleuke opkomst voor alle speltakken van de Radboud tegelijk. Dit jaar op 29 juni van 12:00 tot 17:00.


Op de vraag wat er nu eigenlijk met de contributie gebeurd weet Sigrid dat perfect voor ons uit te splitsen. Van de € 143,- contributie gaat er € 28,50 naar Scouting Nederland, € 12,- naar Scouting Regio Haarlem, € 55,- euro naar de speltak en € 47,50 naar de groep. Daar wordt huur voor de blokhut van betaald, cursussen, vaste lasten, boodschappen enzovoorts. Er wordt zelfs van meebetaald aan zomerkamp, want dat blijkt na Corona niet meer kostendekkend. Zelfs niet met de forse prijsverhoging van dit jaar. Die 47,50 is dus eigenlijk te weinig om de vereniging op lange termijn gezond te houden. Nou moet je niet gaan denken dat we bij de pakken neer zijn gaan zitten. We zitten al in een traject met de Rabobank en  NOC*NSF om te kijken, hoe we de financiële situatie kunnen verbeteren, want dat er op korte termijn iets moet veranderen, staat vast.

Sigrid vindt dat het nog geen vijf voor twaalf is voor de Radboud, maar ze vindt tegelijkertijd dat het ook geen half zes meer is. We staan voor een fikse financiële uitdaging, zeker als we ook nog eens de blokhut willen onderhouden en verduurzamen.