De coronacrisis heeft rare effecten. Op ons scoutingbos heeft de crisis misschien wel een positief effect. Misschien heb je gelezen of gemerkt dat er afgelopen najaar en winter hard gewerkt is in ons bos. Het bosteam is hard aan het werk geweest om het bos diverser te maken.  Daarvoor zijn er bomen en struiken verwijderd om meer licht te krijgen, maar ook bomen en struiken aangeplant om die diversiteit te krijgen. En die jonge aanplant krijgt nu even alle tijd om te wortelen en te groeien zonder dat er kinderen in het bos spelen. Natuurlijk blijft het Radboudbos in de eerste plaats een speelbos, deze 'adempauze' kan beslist geen kwaad. Dan kunnen we met z'n allen als de maatregelen voorbij zijn weer een mooi en divers bos in.

Er zijn op een paar plekken in het bos bomen gerooid. Die zijn omgehakt om ruimte te maken en licht door te laten voor de nieuwe bomen en struiken. Dat zijn inheemse soorten, dus bomen die van nature in Nederland voorkomen. Tegelijkertijd zijn het ook bomen zijn die goed gedijen op de grond rond onze blokhut, kalkrijke zandgrond. Een van deze plekken is omheind, zodat de aangeplante bomen en struiken ook daadwerkelijk een kans krijgen. De andere plekken liggen wat meer uit de loop. Het Radboudbos is en blijft een bos dat intensief gebruikt wordt, maar om het zo te houden, zullen we wat stukken tijdelijk moeten afschermen.

Dat doen we niet zomaar. Er is door Bart Stoffer van Groenadvies Amsterdam een beheerplan geschreven en zij zullen ook de komende jaren als klankbord dienen. Een gemengd bos met bomen van diverse leeftijden is beter bestand tegen ziekten, plagen en klimaatverandering. Omdat verschillende boomsoorten op verschillende dieptes wortelen is het bos straks zelfs beter bestand tegen droogte. We leunen niet alleen op de expertise van Groenadvies Amsterdam. Er is uitvoerig contact met Landschap Noord-Holland en bij hen kunnen we ook specialistische werktuigen lenen. En vergeet niet dat ons bosteam zelf ook al de nodige kennis in huis heeft.

Over een jaar of tien zal de hele operatie dan herhaald worden op andere plekken in het bos. Zo krijg je diversiteit in soorten en in leeftijd van bomen. Maar denk maar niet dat het bosteam zich tot dan gaat zitten vervelen.