Na een kort ziekbed is op 26 september 2017 Fons Captijn, de voormalig pastor in Santpoort, overleden. Fons Captijn was bij ons actief als vertrouwenspersoon en de vaste raadgever van het bestuur.

Fons was net pastor in Santpoort toen hij werd uitgenodigd bij de Radboudgroep: of hij wilde spreken op de installatie van de welpen. Het zou zijn eerste kennismaking met Scouting worden. Eenmaal aanwezig maakte vooral de belofte indruk. En met name de laatste zin: 'Jullie kunnen op me rekenen'. Ook het tegendraadse van Scouting, samen actief buiten bezig in een steeds individualistischere samenleving, sprak hem erg aan. 

Hij is nooit meer bij de Radboudgroep weggegaan. 

Omdat we 'iets' wilden doen, hebben we aan Fons voorgesteld na zijn overlijden een boom voor hem te planten. Dat vond hij een prachtig idee. De rode beuk die in het plantsoen voor onze blokhut geplant is, staat voor nieuw leven, maar ook een plek waar je even stil kunt staan. Misschien om nog even aan de mooie momenten met Fons te denken, misschien aan heel andere zaken.